Claus de l’Aprenentatge Salvatge

L’aprenentatge, l’ensenyament i l’educació no es dóna exclusivament dins d’una aula o d’una institució educativa. Fora de l’escola, l’aprenentatge i el desenvolupament personal és donen potser fins i tot de manera més satisfactòria. Al carrer, al parc, amb la família, el grup d’iguals, en associacions esportives, culturals o esplais i caus… Són gràcies a les dinàmiques del món social proper a l’alumne que el procés d’aprenentatge i desenvolupament es conforma de la manera més invisible i potent.

Where_the_Wild_Things_Are_by_Juxta_Pose

(Alerta! L’aprenentatge salvatge no vol dir anàrquic o sense objectius. Faig servir la paraula “salvatge” com a sinònim de “natural”, “en llibertat”. En contraposició de l’aprenentatge “en captivitat” que podem associar al mètode més tradicional de les aules).

Una de les funcions dels professors és establir connexions entre el món acadèmic i el món social, el món més enllà dels límits de l’aula. No només per tal de dotar els continguts treballats d’una significació i rellevància en el món real de l’alumne si no per fer també del procés d’ensenyament i aprenentatge una activitat més eficient gràcies a la metodologia i les dinàmiques que de manera espontània apareixen en el món social.

Dinàmiques clau de l’aprenentatge salvatge:

Predomini del “saber col·lectiu” en front del “saber individual”

Es centra en la manipulació de les eines i no en exercicis purament mental

Es prioritza el raonament contextualitzat i no en exemples simbolics o abstractes

Fomenta les competències específiques en una situació determinada i no l’aprenentatge genèric

Les diferents característiques de l’aprenentatge salvatge, si aconseguim introduir-les adequadament al procés educatiu*, ajudaran a que el procès de desenvolupament dels alumnes sigui molt més satisfactòri per a totes les parts implicades. No cal abolir les institucions educatives i que tot el pes de l’educació de les noves generacions recaiguin en el món social ja que els continguts acadèmics i els processos cognitius i procedimentals que s’introdueixen als instituts tenen gran valor per als individus i la societat, però remodelar aquestes institucions i les seves metodologies és un factor essencial del canvi educatiu que necessitem.

*Existeixen ja iniciatives i projectes que introdueixen l’aprenentatge en contexts. Són exemples els projectes “Física en context” i “Química en context” elaborats pels professors del CESIRE-CDEC

Nota: Aquesta entrada ha estat inspirada pel curs MOOC Foundations of Teaching for Learning’ realitzat per la organització “Commonwealth Education Trust” i la plataforma Coursera i per el treball de la psicologa Carol Dweck.

Anuncis