Què has de saber al sortir de l’institut? Les dimensions del NGSS

Els New Generation Science Standards (NGSS) són la resposta del National Research Council (NRC) de Estats Units a la pregunta: què volem que aprenguin els nostres alumnes en el camp de la ciència? Els NGSS no deixen de ser una proposta curricular per a les assignatures científiques per als cursos de l’educació obligatòria, un conjunt de conceptes i procediments que es vol que els alumnes hagin interioritzat al finalitzar la seva etapa educativa.

S’engloba dins del marc STEM, acrònim de Science, Technology, Engineering & Maths, ja que manifesta i reforça les interaccions entre la ciència i la enginyeria, amb l’objectiu de mostrar la importància dels 4 camps acadèmics anteriors a la vida quotidiana. Els NGSS estructuren el seu contingut en 3 dimensions.

Dimensió 1: Procediments / Practices

Aquests procediments són la suma d’habilitats i coneixements que científics i enginyers duen a terme ja sigui per a fer-se preguntes i resoldre-les mitjançant la investigació en el cas dels primers o per a trobar una solució a un problema humà mitjançant el disseny en el cas dels segons. Els NGSS plantegen 8 procediments com el desenvolupament i l’ús de models teòrics, la interpretació de dades o obtenir, avaluar i comunicar informació.

Dimensió 2: Conceptes Transversals / Crosscutting Concepts

La segona dimensió fa referència a 7 conceptes presents en qualsevol àrea d’estudi científic o d’enginyeria. Conceptes que van des de el reconeixement de patrons i la causa-efecte a la conservació i el flux de l’energia i la matèria. Aquests conceptes pretenen facilitar la visió del món des de un punt de vista científic que conecti diferents disciplines.

Dimensió 3: Idees Claus de la Disciplina / Disciplinary Core Ideas

Un conjunt de 44 idees claus que els alumnes han de saber al finalitzar la seva educació científica obligatòria, ja sigui perquè tenen una importància fonamental en la seva disciplina, són una eina per entendre i treballar amb problemes més complexos o perquè tenen interès en la vida i l’experiència dels alumnes i la societat.

El NGSS divideix la ciència i la tecnologia en 4 grans disciplines: “ciències físiques”, “ciències de la vida”, “ciències de la terra i l’espai” i “enginyeria, tecnologia i aplicacions de la ciència”. Les 44 idees claus es troben en repartides en aquestes disciplines. Idees com per exemple les forces i el moviment (ciències físiques), els cicles dels ecosistemes (ciències de la vida), els recursos naturals (ciències de la terra i l’esplai) o el desenvolupament de possibles solucions (aplicacions de la ciencia).

 

Podeu trobar més informació sobre els NGSS a la seva web http://www.nextgenscience.org/ o fer un cop d’ull al videos del incansable Paul Andersen sobre aquest marc curricular a http://www.bozemanscience.com/next-generation-science-standards/ .

Anuncis

Entre MOOCs està el tema

Fa temps que no escric en aquest blog i això no pot ser.

De motius en puc donar molts, però la qüestió és que vull reprendre la sana costum d’anar publicant escrits per fer-ho res millor que unes linies en relació amb els MOOCs. Sobre aquest tema ja vam parlar-ne aquí  i aquí.

I és que últimament aprofito els matins per anar-me formant a base d’aquests cursos on-line i actualment en compagino tres diferents. No a tots hi dedico el mateix esforç ni em plantegen els mateixos objectius, però tots tres són molt recomanables. Aquesta és una de els virtuts dels MOOCs, un mateix és qui s’organitza i determina fins a quin punt vol i pot implicar-se en ells.

1. The Science of Solar System.

Una visió científica a les grans preguntes del sistema solar, des de l’existència d’aigua a Mart a com podem buscar vida més enllà de Neptú. Està dirigit per l’astrònom Mike Brown (va ser qui va començar el debat que va excloure Plutó de la llista de planetes) d’una manera propera però molt exhaustiva. No és un curs fàcil, té el nivell d’un curs universitari, però em sembla que tracta uns temes realment apassionants dels quals sóc un gran desconeixedor. Feu-li una ullada que val la pena.

Jo personalment el seguiré de manera molt lliure ja que, per molt que m’interessi el tema, no té una relació directa amb la meva formació professional i prefereixo centrar-me en altres cursos.

2. Aprendizaje Basado en Proyectos.

Dirigit des de el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF). A principis d’any vaig participar en un altre curs dirigit per ells sobre Entorns Personals d’Aprenentatge i la experiència va ser força bona. Podeu veure les diferents feines, tant de l’anterior curs com d’aquest, al portafolis. No obstant, aquest curs sobre l’Aprenentatge Basat en Projectes no acaba de motivar-me, em temo que pel fet que la meva experiència real davant d’una aula és molt limitada i per tant no conec la vessant pràctica del que s’hi parla. Tot i això és un mètode valuós per contactar amb altres profesionals de l’educació i conèixer diferents projectes reals realitzats al llarg del món.

3. Re-Engineering your Science Curriculum.

Un altre curs sobre educació. Aquest presenta els New Generation Science Standards (NGSS), una organització del currículum de ciències de primària i secundària creada a Estats Units que pretén combinar la ciència i la enginyeria. Es una nova manera de plantejar la docència de la ciència que em sembla molt interessant. Probablement en un futur post en parlaré més a fons. En quant al curs, no té una gran càrrega de material i no és un curs excessivament dens tot i que el treball final és la creació de material educatiu dins del NGSS. Ja veurem com és quan hi arribi.

Per últim, també vull recomanar el curs Pensamiento Científico tot i que ara mateix ja ha finalitzat. Tracta de la visió més filosòfica de la ciència i les seves relacions amb la veritat, la cultura i la societat.