(Gamificació)(Ser professor) Situacions i reflexions d’una aula gamificada II

Una altra ronda de situacions que m’he trobat a l’aula arrel d’introduir els diferents elements dels jocs a les classes. En aquest post, tres situacions que ha donat peu la baralla d’esdeveniments.

Situació: Una de les cartes de la baralla d’esdeveniments obligava al delegat a decidir quin alumne de la classe havia de perdre dos punts. L’alumne amb aquest càrrec va decidir perdre els punts ell mateix.

Reflexió: El motiu de l’existència d’una carta com aquesta és el fet que sovint la figura del delegat com a representant del grup-classe no té cap poder real i a vegades aquest càrrec es triat amb molt poca seriositat. Més enllà d’això, l’acció de l’alumne en aquesta situació em va semblar molt adient i conseqüent amb el que hauria de ser un representant triat democràticament.

Situació: Una de les cartes de la baralla d’esdeveniments prometia donar 5 dojis a cada alumne si tota la classe es mantenia en silenci durant la propera sessió.

Reflexió: Ser professor implica no deixar de millorar i aprendre dels errors i aquesta carta presenta un error de disseny enorme. El benefici està descompensat en comparació al repte. A més a més, al centre on em trobo predomina la metodologia del professor parla i els alumnes callen. La prova de comportar-se de la manera que a la que obliguen els altres professors no els hi va suposar un gran repte. De moment, la carta a passat a otorgar 2 dojis si es superada, tot i que té números de desaparèixer en futures edicions.

Situació: Una de les cartes de la baralla diu que el professor amagarà 10 dojis pel centre i qui els trobi els guanya. Aquesta carta no ha sortit en cap dels grups amb els que faig classe, però varies vegades he vist a alumnes buscant dojis pel pati o entrant a classe.

Reflexió: Més enllà de la gràcia que té la situació, crec que es posa de manifest que els alumnes han incorporat la dinàmica dels punts de manera favorable per una banda, però també pateixo per si la motivació extrínseca afegida amb aquest sistema pot fer que, a llarg termini, els alumnes no es moguin si no tenen una recompensa immediata.

Anuncis