(Ser professor) Valoració del tercer trimestre 2015-2016

Just queda una setmana per a finalitzar el curs 2015 i 2016. Toca fer balanç d’aquests últims mesos en funció dels objectius que em vaig plantejar a l’inici del tercer trimestre.

Construir un bon ambient d’aprenentatge. Entre aquests últims dies de claustres i exàmens de recuperació, he passat unes enquestes als alumnes per a que avaluessin l’assignatura. Per una banda van haver de puntuar una serie d’ítems relacionats amb la matèria, el material fet servit a classe i la meva pròpia acció i, per altra banda, proposar millores per a les classes del futur curs. Entremig de demandes de menys feina i comentaris varis (com demanar que m’afaiti la barba…), hi ha idees realment bones que valoro d’incloure el proper any. I també hi ha critiques raonades d’aspectes que no els hi han convençut. No perdo de vista que la meva feina no es fer el que els alumnes diuen, però crec molt positiu oferir espais on puguin dir la seva i ser escoltats. Per fer això cal un mínim de confiança entre ells i la meva persona i crec que en part s’ha aconseguit al haver generat un bon ambient a classe al llarg de tot el curs. Valoració: repte assolit (amb marge de millora).

Relació amb les famílies. Poc a afegir respecte als trimestres anteriors. Qualsevol comunicació amb els pares, ja sigui per compartir fotografies d’activitats a l’aula o petits recordatoris, han estat ben rebuts. Potser m’agradaria una comunicació amb les families més bidireccional. Veurem de cara al proper curs com podem potenciar-ho. Valoració: repte en el bon camí.

Manteniment de la gamificació. Estic molt satisfet del curs en aquest aspecte. L’experiència d’aquest any em fa creure en la gamificació com a un molt bon mètode per a millorar el procés d’aprenentatge i el cap em bull d’idees per al proper curs. L’estiu pinta enfeinat. Valoració: repte assolit.

Demostracions i models científics. La veritat és que he acabat fent menys dels que volia. Potser per manca de planificació. En tot cas, els pocs que hem fet a classe han estat interessants per als alumnes. Valoració: repte en el bon camí.

Periodicitat a educAtòmica. Poc més de 3 posts en tot el trimestre. Malament. Valoració: repte no superat.

Presència a la xarxa i augment del nombre d'”imputs”. He seguit algunes conferències en streaming sobre temes educatius i poca cosa més. Encara tinc molt camí en aquest aspecte. Valoració: repte no superat però en el bon camí.

Anuncis